Neue Harmonikabilder: 1er-Klasse HOLZ 46/17

Olivenholz
Diskant- und Bassknöpfe: Olivenholz